Stahlavy_znaklogo_czs_300

Členská schůze 30.1.2016

V sobotu 30.1.2016 se konala členská schůze naší základní organizace. Programem schůze bylo projednání organisačních záležitostí, zpráva revizní komise a další. Jedním z hlavních bodů schůze bylo i předání ocenění členům organisace.

Výroční členská schůze 17.ledna 2015

Dne 17.1.2015 se konala výroční členská schůze ZO Šťáhlay. Program schůze :   1. Zahájení                                2. Kooptace členů do výboru a revizní komise    

V sobotu 29.11.2014 se uskutečnilo přátelské posezení ve Šťáhlavicích.

   V sobotu 29.11.2014 se ve Šťáhlavicích konalo již tradiční přátelské posezení členů ČZS a hostů . K tanci i poslechu zahrála hudební skupina pana Žákovce. V úvodu se nám představili děti s vánočním recitačním pásmem, které všechny zaujalo svou

Nejkrásnější jablko je ze Šťáhlav !

Blahopřejeme ! Blahopřejeme našemu členu, panu Jaroslavu Trnkovi k ocenění    „Nejkrásnější jablko“ Na snímku :  Článek zveřejněný v periodiku “ Plzeňský kraj“ číslo 9 , říjen 2014

V neděli skončila krajská výstava v Plzni.

V neděli 5.10.2014 skončil třetí ročník krajské prodejní výstavy v Plzni Šeříkovce. Akce byla uskutečněna za podpory Krajského hejtmana pana Václava Šlajse a konala se za spolupráce zahrádkářů z Bavorska. Součástí zahájení bylo i vystoupení mažoretek a k poslechu hrál

Členská schůze 21.6.2014

Členská schůze se konala 21.6.2014 od 14:00 hod. v Info středisku ve Šťáhlavech. Bylo zhodnoceno období od poslední výroční členské schůze 15.2.2014. Dále se členská schůze věnovala přípravě výstavy ZO Šťáhlavy, která se bude konat během měsíce září. Přibližný termín

Přátelské posezení 8.3.2014

Přátelské posezení 8.3.2014 ve Šťáhlavicích K tanci i poslechu hrálo Duo Evergreen, Kratochvíl a Bíba.   Všem děkujeme za vysokou účast. Věříme, že posezení každému přineslo   chvilku oddechu a příjemné zábavy. Kytička pro ženy jistě potěšila.

Výroční členská schůze 15.2.2014

Dne 15.2.2014 od 14:00 hod. se konala výroční členská schůze, na které byl zvolen nový výkonný výbor revizní komise. Složení výboru : předsedkyně – Hošková Miloslava tajemnice – Vanišová Kateřina – (v současné době zastupuje  Hajšmanová Hana ) pokladní –