Stahlavy_znaklogo_czs_300

Členská schůze 25.6.2016

Zápis z členské schůze ZO ČZS Šťáhlavy, konané dne 25.6.2016 v Info centru Šťáhlavy.

Přítomno : 12 členů ZO

Hosté : p. Piltz

 

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti ZO od ledna 2016

3. Zpráva kontrolní komise

4. Odborná přednáška p. Piltze

5. Diskuse

6. Občerstvení a závěr

K bodu č.2 : Zpráva o činnosti a plánovaných akcích, přednesenou paní předsedkyní ZO př.Hoškovou je přílohou tohoto zápisu a vzhledem k velmi malé účasti členů ZO na dnešní členské schůzi, bude tato zpráva uveřejněna na webové stránce naší ZO ČZS

K bodu č.3 : Vzhledem k tomu,že se kontrolní komise nesešla k provedení kontroly hospodaření naší ZO , byli přítomní přátelé seznámeni s hospodařením naší organizace prostřednictvím pokladnípř.Vopátkové /zpráva je přílohou tohoto zápisu/

K bodu č.4 : Odborná přednáška přítele Piltze: na základě dotazů a velkého zájmu přítomných byla vedena přednáška především na použití postřiků,škůdce, zálivky a ošetřování rostlin na zahrádce

K bodu č.5 : Předsedkyně ZO př.Hošková poděkovala všem přítomným za účast a zájem o práci ZO a vyzvala členy ZO k účasti na výstavě výpěstků naší ZO ve dnech 16. a 17. 9.2016